Online Users:
0
Server Time:
 
Your Time:
 

💥Đua Top Reset Alpha Test:

Thời gian: 8h 26/7/2022 - 8h 28/7/200

Top 1: 150.000 WC

Top 2: 100.000 WC

Top 3: 50.000 WC

💥Đua Top Open Beta:

💎Top 3 ngày Reset:

Thời gian: 19h 28/7/2022 - 19h 31/7/2022

Top 1: 150.000 WC

Top 2: 100.000 WC

Top 3: 50.000 WC

💎Top Lâu Đài Máu:

 Thời gian: 19h 28/7/2022 - 19h 31/7/2022

Top 1: 2 Lv hoặc hhht

Top 2: 1 Lv hoặc hhht

Top 3: 50.000 WC

*ghi chú: nhân vật tham gia sự kiện và trả nhiệm vụ sẽ có điểm.

💎Top Quãng Trường Quỷ:

Thời gian: 19h 28/7/2022 - 19h 31/7/2022

Top 1: 2 Lv hoặc hhht

Top 2: 1 Lv hoặc hhht

Top 3: 50.000 WC

*ghi chú: nhân vật tham gia sự kiện và trả nhiệm vụ sẽ có điểm.

***Mỗi IP/PC chỉ nhận tối đa 1 giải Blood hoặc Devil***

Account Login forgot your password?

Castle Siege

Castle Owner
-

Guild Master
-
Stage
Guild Registration Period

Castle Siege Battle
5 days 10 hours

Castle Information